Tag: Bếp điện từ Trung Quốc

Gali GL-071

Hãng sản xuất: GALI Số mâm bếp: 1 mâm Công suất: 1500W Giá: Liên hệ

Gali GL-076

Hãng sản xuất: GALI Số mâm bếp: 2 mâm Công suất: 2250W Giá: Liên hệ

Gali GL-077A

Hãng sản xuất: GALI Số mâm bếp: 2 mâm Công suất: 2250W Giá: Liên hệ

Bosco ZDSJ-90A1

Hãng sản xuất: BOSCO Số mâm bếp: 2 mâm Công suất: 6000W Giá: Liên hệ

Bosco ZDPP-90A1

Hãng sản xuất: BOSCO Số mâm bếp: 1 mâm Công suất: 9000W Giá: Liên hệ

Bosco TDP-21A1

Hãng sản xuất: BOSCO Số mâm bếp: 1 mâm Công suất: 6000W Giá: Liên hệ